Financiën

Jaarrekening 2020

BATEN EN LASTEN   

Baten

Giften en schenkingen
Rente spaarrekening
Activiteiten (nabetaling over 2019)
 

€ 2.200
0
     72
€ 2.272

Lasten

Bankkosten
Onroerend Zaak Belasting, Waterschap
Electriciteit en water
Onderhoudskosten
Verzekeringspremies
Saldo
 

€  119
136
411
887
490
   229
€ 2.272

Aldus vastgesteld door het bestuur van de stichting op 1 juni 2021

 

 

Onderhoud Maalderij

Bij de storm van begin 2018 liep de maalderij schade op aan het dak van de opbouw bovenop het gebouw. Dat leverde een onverwachte kostenpost op. Maar vanaf het voorjaar lag het dak er weer piekfijn bij.
Foto: reparatie van het dak.

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook iets doen voor het onderhoud van de maalderij? U steunt het onderhoud al met een donatie van 2 euro op bankrekening NL41 RABO 0134 7669 46 t.n.v. Stg. Maalderij De Nieuwe Molen. Helpt u mee?
De stichting is een Culturele ANBI. Voor meer informatie klik op de weblink cms.maalderijdenieuwemolen-nl.webnode.nl/financieel/giften/ .

Niet alleen storm maar ook de tand des tijds knaagt aan het monument en vraagt onderhoud om het maalderijcomplex in stand te houden. Zo is in de zomer van 2018 onderhoud gepleegd aan de loodsen, waar enkele planken zijn vervangen. In het najaar volgde een verfbeurt van de loodsen en in augustus 2019 heeft de opbouw bovenop het gebouw een schilderbeurt gekregen. 

Komt u op een van de openingsdagen langs? Dan ziet u hoe alles er weer piekfijn bij staat, uiteraard met behoud van de authentieke uitstraling.